Dự án Kim Long Season Đà Nẵng – Kim Long Season Mỹ Khê Đà Nẵng của chủ đầu tư Kim Long Nam.